Liity Jäljen toimituskuntaan!

JÄLKI Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen journaali hakee jäseniä toimituskuntaan

Jälki ∴ Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen journaali on vertaisarvioitu, maksuton ja avoin verkkojulkaisu, joka tarjoaa foorumin yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle eläintutkimukselle ja keskustelulle. Jälki julkaisee alkuperäisten vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi lektioita, konferenssi- ja seminaariraportteja, arvioita kirjoista, näyttelyistä ja elokuvista, sekä harkinnan mukaan muita puheenvuoroja. Julkaisukielet ovat englanti, suomi ja ruotsi.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus on laaja ja monitieteinen tutkimusala, jonka kattamia teemoja ovat eläimiin liittyvien uskomusten, käsitysten ja asenteiden sosiaalinen, kulttuurinen ja materiaalinen rakentuminen; eläinkysymysten etiikka ja politiikka; eläimiä koskeva oikeudellinen sääntely ja hallinto; eläinten toimijuus eri ympäristöissä; ihmis-eläin-suhteiden filosofiset haasteet tietoteorialle ja ontologialle; ja monet muut ihmisten ja eläinten suhteita jäsentävät käytännölliset ja teoreettiset kysymykset.

Jälkeä julkaisee Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura ry (YKES), joka on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Lehti toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan avustamana Journal.fi-palvelussa, joka käyttää Open Journal Systems -järjestelmää. Jäljen toimituskuntaan kuuluu päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi syksystä 2019 alkaen pieni ryhmä toimittajia. Uusi toimituskunta tulee aloittamaan työt ensi syksynä.

Jälki hakee kolmea toimittajaa lehden toimituskuntaan, joista ainakin yhdellä tulisi olla vahva ruotsin kielen taito. Toimittajan tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen lehden toimitusprosessiin: ideointiin, tekstien editointiin sekä oikolukuun. Toimittajat osallistuvat lisäksi lehden kehittämiseen sekä muutaman kerran vuodessa järjestettäviin toimituskunnan kokouksiin. Toimituskunnan toimikausi on kaksi vuotta. Toimittajan työ on vapaaehtoista, eikä siitä saa henkilökohtaista korvausta. Työ antaa kuitenkin perehdytyksen tiedetoimittamiseen, mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja tieteellistä profiiliaan. Lisäksi se tarjoaa väylän ihmistieteellisen eläintutkimuksen kehitykseen tieteenalana.

Haemme lehdelle myös toimitussihteeriä/taittajaa. Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu osallistuminen tekstien copyeditointiin (ilmaisun viilaaminen), lehden julkaisu digitaalisella verkkoalustalla sekä muun sisällön päivittäminen sivustolle, sivuston toiminnasta huolehtiminen ja mahdollisten ongelmien hoito verkkoalustaa ylläpitävän TSV:n tuella, sekä yhdessä muun toimituksen kanssa viestiminen kirjoittajien kanssa ja yleisötiedottaminen. Toimitussihteeri osallistuu myös lehden kehittämiseen. Tehtävän tekninen puoli ei vaadi erityistaitoja tai aiempaa kokemusta, ja TSV:n tuki on kattava. Toivomme toimitussihteerin taittavan lehden (lehti ei tarjoa vaadittavaa ohjelmistoa) mutta myös erillinen taittaja on mahdollinen. Tehtävästä maksetaan palkkio.

Toivomme hakijoilta:

  • Tieteellistä työtaustaa (jatko-opiskelija tai postdoc) (ei välttämätöntä toimitussihteerille)
  • Innostusta tiedetoimittamista kohtaan
  • Aikaisempi kokemus tiedejulkaisemisesta on eduksi
  • Kiinnostusta yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen kenttään
  • Hyvää englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan myös eduksi

Lisätietoja tehtävänkuvasta voi kysyä päätoimittajalta Otto Latvalta (otto.latva(at)abo.fi). Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukainen tutkijan ansioluettelo (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) Otto Latvalle 15.10.2019 mennessä.

*

SPÅRET Vetenskaplig Djurforskning i Samhälle och Kultur söker nya redaktionsmedlemmar

SPÅRET ∴ (TRACE på engelska, JÄLKI på finska) är en kollegialt granskad vetenskaplig publikation inom djurforskning i samhälle och kultur som är gratis tillgänglig på en öppen online plattform. Spåret publicerar originella granskade forskningsartiklar, föreläsningar, konferens- och seminarie-papper, bokrecensioner, inlägg om utställningar och filmer, samt andra inlägg enligt behov och tycke. Publiceringen sker på är engelska, finska och svenska.

Djurforskning inom den sociala och kulturvetenskapliga disciplinen är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsområde som täcker den sociala, kulturella och materiella konstruktionen av övertygelser, uppfattningar och attityder relaterade till djur; djuretik och politik; laglig reglering och administration av djur; djurhållning i olika miljöer; de filosofiska utmaningarna av mänskliga djurrelationer inom kunskapsområden och ontologi; och flera andra människo-djur utmaningar som är uppbyggda av praktiska och teoretiska frågor.

Tidskriften publiceras av Samhället för Social och Kulturdjurforskning rf (YKES), som är en medlemsorganisation inom den Vetenskapliga Samfundens Delegation i Finland. Tidningen finns på Journal.fi-tjänsten som drivs av det finländska vetenskapliga samfundet och använder Open Journal Systems. Förutom chefredaktören och sekreteraren ingår en liten grupp redaktörer i Spårets 2019 redaktion. Den nya redaktionen kommer att börja arbeta nu på hösten.

Spåret letar nu efter tre redaktörer till publikationen, varav minst en ska ha en stark kunskap i svenska. Redaktörernas uppgifter innebär ett aktivt deltagande i tidskriftens publikationsprocess: idéer, textredigering och korrekturläsning. Dessutom deltar redaktörerna i utvecklingen av tidskriften och träffas ett par gånger om året. Redaktionsuppdraget är på två år. Redaktörernas arbete är frivilligt och innebär ingen personlig ersättning. Arbetet ger dock en introduktion till den vetenskapliga publikationsprocessen, samt möjligheten att utveckla sin egen expertis och vetenskapliga profil. Dessutom utvecklingar den disciplinen av den tvärvetenskaplig djurforskning.

Sökande borde ha följande:

  • En vetenskaplig bakgrund (forskarutbildning eller postdoc)
  • Entusiasm för vetenskaplig publikation
  • Tidigare erfarenhet av att publicera vetenskapligt är en fördel
  • Intresse för djurforskning inom samhälle och kulturvetenskap
  • Goda engelska färdigheter, svenska språkkunskaper anses också vara en fördel

För mera information om positionen, vänligen kontakta Otto Latva (otto.latva(at)abo.fi). Vänligen skicka in din fria ansökan och curriculum vitae enligt meritförteckning modellen för forskare från Forskningsetiska delegation (TENK) till Otto Latva senast 15.10.2019.