[1]
Syrjämaa, T. 2022. Emma Thorsen: Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859–1925 (Book Review). TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies. 8, (Apr. 2022).