[1]
Lillbroända-Annala, S. and Winberg, O. 2023. ”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies. 9, (May 2023), 58–80. DOI:https://doi.org/10.23984/fjhas.121761.