(1)
Rosenberg, M. Monilajinen Empatia – Miten Saavuttaa Eettisesti Ja Ekologisesti kestävä Tulevaisuus?. FJHAS 2021, 7, 144-149.