(1)
Lillbroända-Annala, S.; Winberg, O. ”Fästingen håller Inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande Riskdiskurser Om fästingar I Media. FJHAS 2023, 9, 58-80.