(1)
Strandén-Backa, S. Farliga Vargar Och bedrägliga maskhål – Produktion Av Risk I Mediematerial Om Varg Och Barn. FJHAS 2021, 7, 96-117.