Lillbroända-Annala, S., & Winberg, O. (2023). ”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 9, 58–80. https://doi.org/10.23984/fjhas.121761