Strandén-Backa, S. (2021). Farliga vargar och bedrägliga maskhål – Produktion av risk i mediematerial om varg och barn. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 7(1), 96–117. https://doi.org/10.23984/fjhas.99434