STRANDÉN-BACKA, S. Farliga vargar och bedrägliga maskhål – Produktion av risk i mediematerial om varg och barn. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, v. 7, n. 1, p. 96-117, 7 Apr. 2021.