STRANDÉN-BACKA, S. Farliga vargar och bedrägliga maskhål – Produktion av risk i mediematerial om varg och barn. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 96–117, 2021. DOI: 10.23984/fjhas.99434. Disponível em: https://trace.journal.fi/article/view/99434. Acesso em: 23 apr. 2024.