Lillbroända-Annala, Sanna, and Oscar Winberg. 2023. “”Fästingen håller Inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande Riskdiskurser Om fästingar I Media”. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies 9 (May):58-80. https://doi.org/10.23984/fjhas.121761.