Lillbroända-Annala, S. and Winberg, O. (2023) “”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media”, TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 9, pp. 58–80. doi: 10.23984/fjhas.121761.