[1]
S. Lillbroända-Annala and O. Winberg, “”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media”, FJHAS, vol. 9, pp. 58–80, May 2023.