Lillbroända-Annala, S., and O. Winberg. “”Fästingen håller Inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande Riskdiskurser Om fästingar I Media”. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, vol. 9, May 2023, pp. 58-80, doi:10.23984/fjhas.121761.