1.
Lillbroända-Annala S, Winberg O. ”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media. FJHAS [Internet]. 2023May20 [cited 2024Jun.14];9:58-80. Available from: https://trace.journal.fi/article/view/121761