Aitoutta koukuttamassa: Taimenkantojen alkuperän merkityksestä virkistyskalastajien kalastuskokemuksille

Authors

  • Timo Haapasalo Itä-Suomen yliopisto

Keywords:

Oulanka, virkistyskalastus, luontaisuus, istuttaminen, luonnonvarahallinta, Ruunaa

Abstract

Artikkelissa käsitellään taimenkantojen alkuperän merkitystä virkistyskalastajille ja heidän kalastuskokemuksilleen. Vapaa-ajan kalastus lukeutuu Suomen suosituimpiin harrastuksiin, samalla kun useat lohikalalajit ovat elinvoimaisuudeltaan pahoin vaarantuneita. Lajien uhanalaisuus johtuu elinympäristöjen häviämisestä ja ylikalastuksesta. Kalastuskohteissa luontaisen lisääntymisen puuttumista onkin kompensoitu kaloja istuttamalla. Istuttaminen on usein ollut ensisijainen ratkaisu kalastollisiin ongelmiin, ja sen on uskottu vastaavan suoraan kalastajien tarpeisiin. Usein vähäinen kalastuksen säätely ei ole kuitenkaan tukenut riittävästi luontaisten kantojen vahvistumista eikä huomioinut riittävästi eläin-
eettisiä kysymyksiä. Artikkelin aineistona käytetään Ruunaan koskien kalastajille kohdennetun kyselyn vastauksia. Tulosten perusteella pyydettävien taimenten luontaisuudella on esimerkiksi virkistyskalastajien kalastuskokemuksia syventävä vaikutus, koska kalastajat kokevat eroja eri alkuperää olevien taimenten käytöksessä ja pyynnin palkitsevuudessa. Tulokset osoittavat lisäksi, että istutuksilla ei voida täysin kompensoida taimenkantojen luontaisuuden eri merkityksiä.

Section
Articles (peer-reviewed)

Published

2023-05-20

How to Cite

Haapasalo, T. (2023). Aitoutta koukuttamassa: Taimenkantojen alkuperän merkityksestä virkistyskalastajien kalastuskokemuksille. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 9, 148–173. https://doi.org/10.23984/fjhas.119606