”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media

Authors

  • Sanna Lillbroända-Annala Åbo Akademi
  • Oscar Winberg Åbo Akademi

Keywords:

tick, risk, media, discourse, practice

Abstract

I Finland är fästingen ett återkommande diskussionsämne i medier och människor emellan framför allt under fästingsäsongen som pågår från våren till sena hösten. Bilden och uppfattningen om fästingen som riskfylld och farlig byggs upp i mellanmänsklig interaktion och genom olika medier. I artikeln analyseras med utgångspunkt i begreppet risk hur media och allmänheten konstruerar riskdiskurser kring fästingar i allmänbildande media, tidningsreportage och diskussionsforum. Vi analyserar hur olika medier diskuterar fästingar och hur fästingar upplevs som risk för hälsan, för utförandet av vardagliga sysslor och i förhållande till naturen. Vi förankrar analysen i risk som någonting sociokulturellt, kontextuellt och tidsbundet där medier av olika slag har stor påverkan. 

Materialet består av finländska tidningar och nätdiskussioner från 2000-talet. Därmed ligger artikelns fokus på hur riskdiskurserna och sätten att hantera risk i förhållande till fästingar har byggts upp under de senaste decennierna. Fästingdiskurserna förstärker den generella uppfattningen om att fästingen är Finlands farligaste djur eller åtminstone en av de farligaste som väcker starka känslor och som behandlas i medier och bland den stora allmänheten i provocerande och sensationella ordalag. De motsatta argumenten för fram fästingen som en vardaglig följeslagare som människan har anpassat sig till genom olika hanteringsstrategier och -praktiker. 

Section
Articles (peer-reviewed)

Published

2023-05-20

How to Cite

Lillbroända-Annala, S., & Winberg, O. (2023). ”Fästingen håller inget säkerhetsavstånd”: Konkurrerande riskdiskurser om fästingar i media. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 9, 58–80. https://doi.org/10.23984/fjhas.121761