Farliga vargar och bedrägliga maskhål – Produktion av risk i mediematerial om varg och barn

Authors

  • Sofie Strandén-Backa Åbo Akademi

Keywords:

varg, barn, risk, media, kulturellt minne, maskhål

Abstract

I artikeln analyseras en diskussion om vargen och dess existensberättigande som pågick i Österbottens Tidning under år 2018 i samband med att vargar rörde sig i trakten. Utgående från Paul Slovic analyseras hur tankegångar om risk byggs upp i materialet. Syftet för artikeln är att undersöka hur varg som risk produceras och hanteras i ett tidningsmaterial, med ett särskilt fokus på de roller som barnen tilldelas. Jag intresserar mig i synnerhet för tiden, och för vad som händer med den i dessa processer. En sammansmältning av Slovics tankar om risk och Heta Lähdesmäkis och Outi Ratamäkis analys av den farliga vargen som en diskursiv resurs i det kulturella minnet i Finland ger ett underlag för en analys av ett material som i sin helhet handlar om en konstruktion av risk för vargangrepp på barn. Jag föreslår termen ”maskhål” som ett alternativ till det som Lähdesmäki och Ratamäki kallar för tidshopp, för att visa på den cirkulära rörelsen i den nutida ständiga återkomsten till händelser som man själv inte upplevt – dödliga vargangrepp på barn i äldre tid. Maskhålet ger tillgång till vargangreppen oberoende av tid och plats, och jag ser de känslor som berättelserna genererar som den kraft som upprätthåller existensen av maskhålet. I processen synliggörs även vad jag kallar för barnets inneboende moraliska imperativ.

Section
Articles (peer-reviewed)

Published

2021-04-07

How to Cite

Strandén-Backa, S. (2021). Farliga vargar och bedrägliga maskhål – Produktion av risk i mediematerial om varg och barn. TRACE ∴ Journal for Human-Animal Studies, 7(1), 96–117. https://doi.org/10.23984/fjhas.99434